Veri koruma beyanı

 

1. Bir bakışta veri koruması

 

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü veridir. Veri koruma konusuna ilişkin detaylı bilgiye bu metnin altında yer alan veri koruma beyanımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanının "Sorumlu kuruluşa ilişkin not" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verileriniz bir yandan bize sağladığınız anda toplanır. Bu, örneğin;Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfaya erişim zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız olarak sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için başka veriler de kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin işlenmesine onay verdiyseniz, bu izni gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bu konuyla ilgili olarak veya veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu genellikle analiz programları adı verilen programlarda gerçekleşir.

Bu analiz programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

 

2. Barındırma

 

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcıda barındırıyoruz:

 

İYONOS

Sağlayıcı IONOS SE, Elgendorfer Str 57, 56410 Montabaur'dur (bundan sonra IONOS olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde IONOS, IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını toplar. Ayrıntıları IONOS veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https:// www.ionos .de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS'un kullanımı GDPR Madde 6 Paragraf 1'e dayanmaktadır. Web sitemizin mümkün olduğu kadar güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak konusunda meşru menfaatimiz bulunmaktadır. Uygun onayın talep edilmesi durumunda, işleme yalnızca TDDDD'nin anlamı dahilinde Madde 6 Paragraf 1 litre a ve Bölüm 25 Paragraf B. Cihaz parmak izi esas alınarak gerçekleştirilir. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Sipariş işleme

Yukarıdaki hizmetin kullanımı için bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlememizi sağlayan, veri koruma kanununun gerektirdiği bir sözleşmedir.

 

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

 

Veri koruma

Bu sitelerin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun şekilde ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu veri koruma beyanı hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla gerçekleştiğini de açıklıyor.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta yoluyla iletişim kurarken) güvenlik açıkları içerebileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tamamen korunması mümkün değildir.

 

Sorumlu kuruma ilişkin not

Bu web sitesinde veri işlenmesinden sorumlu kurum:

Milas Fleischgrosshandels GmbH
Flößaustr. 180
90763 Fürth

Telefon: +499119745353
E-posta: info@milas.gmbh

 

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (ör. adlar, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarına ve yöntemlerine tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işleme onayınızı iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece (ör. vergi veya ticaret hukuku saklama süreleri) verileriniz silinecektir; İkinci durumda, bu nedenler artık geçerli olmadığında silme işlemi gerçekleştirilecektir.

 

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgi

Veri işlemeyi kabul ettiyseniz, kişisel verilerinizi GDPR'nin 6. paragrafının 1. paragrafına veya GDPR'nin 9. paragrafına göre işleyeceğiz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza verilmesi durumunda, veri işleme de GDPR Madde 49 Paragraf 1 uyarınca gerçekleştirilir. Çerezlerin saklanmasına veya cihazınızdaki bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme de Bölüm 25 Paragraf 1 TDDDG esas alınarak gerçekleştirilecektir. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verileriniz sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi GDPR Madde 6 Paragraf 1 litre uyarınca işleriz. Ayrıca, GDPR Madde 6 Paragraf 1 c uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyorsa verilerinizi işleriz. Veri işleme, GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca meşru menfaatimiz temelinde de gerçekleştirilebilir. Bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarında her bir duruma özel ilgili yasal dayanaklar hakkında bilgi verilmektedir.

 

Kişisel verilerin alıcıları

İş faaliyetlerimizin bir parçası olarak çeşitli dış kurumlarla çalışıyoruz. Bazı durumlarda kişisel verilerin bu dış kuruluşlara iletilmesi de gerekli olabilir. Kişisel verileri yalnızca bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, yasal olarak bunu yapmak zorundaysak (örneğin verileri vergi makamlarına iletmek), Madde 6 Paragraf 1 litre uyarınca meşru bir menfaatimiz varsa harici taraflara aktarırız. f Aktarımda DSGVO veya başka bir yasal dayanağın veri aktarımına izin vermesi. Sipariş işlemcilerini kullanırken, müşterilerimizin kişisel verilerini yalnızca geçerli bir sipariş işleme sözleşmesi temelinde aktarıyoruz. Ortak işleme durumunda ortak işleme sözleşmesi akdedilir.

 

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık izniniz ile mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin hukuka uygunluğu iptalden etkilenmez.

 

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve doğrudan reklam yapma hakkı (Mad. 21 GDPR)

VERİ İŞLEME MADDESİNE DAYALI İSE. 6 ABS'li. 1 LİTRE. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERDEN DOLAYI HER ZAMAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VAR; BU, BU ŞARTLARA DAYALI PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI GEÇERLİ YASAL DAYANAK BU VERİ KORUMA POLİTİKASINDA BULUNMAKTADIR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, İŞLEMENİN ÇIKARLARINIZDAN, HAKLARINIZDAN VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN DAHA FAZLA OLDUĞUNU KARMAŞIK NEDENLERİ KANITLAYAMADIĞIMIZ YA DA İŞLEMENİN YASAL İDDİALARIN İDDİASI, KULLANIMI VEYA BEYANININ TANIMLANMASI İÇİN OLDUĞU SÜRECE, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (MADDEYE GÖRE İTİRAZ) 21(1) GDPR).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI İŞLENİRSE, SİZE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN BU TÜR REKLAM AMACI İÇİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VAR; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETTİĞİNİZ TAKDİRDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 (2) UYARINCA İTİRAZ).

 

Sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, etkilenenlerin, özellikle mutat ikamet ettikleri üye devlette, iş yerlerinde veya ihlal iddiasının gerçekleştiği yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli yollara halel getirmeksizin mevcuttur.

 

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza veya bir sözleşmenin yerine getirilmesine dayanarak otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta verilmesi hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumlu kişiye aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olması durumunda gerçekleştirilecektir.

 

Bilgi, düzeltme ve silme

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işleme amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi edinme ve gerekirse bunların düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. bu veri. Bu konuda veya kişisel verilere ilişkin başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu doğrulamak için genellikle zamana ihtiyacımız olacaktır. İnceleme süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı ise/gerçekleşiyorsa, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ancak yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için bunlara ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR'nin 21. maddesinin 1. paragrafı uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal hak taleplerini ileri sürmek, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedeniyle.

 

4. Bu web sitesinde veri toplama

 

Çerezler

Web sitelerimiz "çerezleri" kullanır. Çerezler küçük veri paketleridir ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Cihazınızda bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız otomatik olarak silinceye kadar cihazınızda kayıtlı kalır.

Çerezler bizden (birinci taraf çerezler) veya üçüncü taraf şirketlerden (üçüncü taraf çerezler olarak da bilinir) gelebilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketlere ait belirli hizmetlerin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (ör. ödeme hizmetlerinin işlenmesine yönelik çerezler).

Çerezler çeşitli işlevlere sahiptir. Pek çok çerez teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışamaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam amaçlı kullanılabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (ör. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (ör. web hedef kitlesini ölçmek için çerezler) (gerekli çerezler) için gerekli olan çerezler saklanır. Başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece, Madde 6 Paragraf 1 litre f uyarınca. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik açıdan hatasız ve optimize edilmiş şekilde sağlanması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru menfaati vardır. Çerezlerin ve karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerinin saklanmasına izin verilmesi talep edilirse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (GDPR Madde 6 Paragraf 1, a GDPR ve Bölüm 25 Para. 1 TDDDG); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirilecek ve çerezlere yalnızca bireysel durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

 

İletişim formu

İletişim formunu kullanarak bize sorularınızı gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgulama formundaki bilgileriniz, sorguyu işleme koymak ve takip soruları olması durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (Mad. 6 Para. 1 litre f GDPR) veya sizin onayınıza (Mad. 6 Para. 1 litre a GDPR) dayanmaktadır. ) eğer bu sorgulanmışsa; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklama onayınızı iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, isteğiniz işleme alındıktan sonra) bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle saklama süreleri) etkilenmeden kalır.

 

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgulama

Bize e-posta, telefon veya faks yoluyla ulaşırsanız, sonuçta ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkili bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (Mad. 6 Para. 1 litre f GDPR) veya sizin onayınıza (Mad. 6 Para. 1 litre a GDPR) dayanmaktadır. ) eğer bu sorgulanmışsa; Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin isteğiniz işleme alındıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle yasal saklama süreleri) etkilenmeden kalır.

 

5. Analiz araçları ve reklamcılık

 

IONOS WebAnalytics

Bu web sitesi IONOS WebAnalytics'in (bundan sonra: IONOS) analiz hizmetlerini kullanır. Sağlayıcı 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur'dur. IONOS ile yapılan analizlerin bir parçası olarak, diğer şeylerin yanı sıra, Ziyaretçi sayıları ve davranışları (ör. sayfa görüntüleme sayısı, web sitesini ziyaret süresi, hemen çıkma oranları), ziyaretçi kaynakları (ör. ziyaretçinin hangi sayfadan geldiği), ziyaretçi konumları ve teknik veriler (tarayıcı ve işletim sistemi sürümleri) analiz edilir. IONOS bu amaçla özellikle aşağıdaki verileri saklar:

 • Yönlendiren (daha önce ziyaret edilen web sitesi)
 • istenen web sayfası veya dosya
 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • kullanılan cihaz türü
 • Erişim zamanı
 • Anonimleştirilmiş IP adresi (yalnızca erişim konumunu belirlemek için kullanılır)

IONOS'a göre veri toplama işlemi tamamen anonimleştiriliyor, böylece bireysel kişilere kadar takip edilemiyor. Çerezler IONOS WebAnalytics tarafından saklanmaz.

Verilerin saklanması ve analizi GDPR Madde 6 Paragraf 1 f'ye dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek amacıyla kullanıcı davranışının istatistiksel analizinde meşru menfaate sahiptir. Uygun onayın talep edilmesi durumunda, işleme yalnızca TDDDD'nin anlamı dahilinde Madde 6 Paragraf 1 litre a ve Bölüm 25 Paragraf B. Cihaz parmak izi esas alınarak gerçekleştirilir. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IONOS WebAnalytics tarafından veri toplanması ve işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıdaki IONOS veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/

Sipariş işleme

Yukarıdaki hizmetin kullanımı için bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlememizi sağlayan, veri koruma kanununun gerektirdiği bir sözleşmedir.

 

6. Eklentiler ve araçlar

 

Genişletilmiş veri korumasına sahip YouTube

Bu web sitesi YouTube web sitesinden videolar yerleştirmektedir. Web sitesi, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited (“Google”) tarafından işletilmektedir.

YouTube'un entegre olduğu bu sitelerden birini ziyaret ettiğinizde YouTube sunucularıyla bağlantı kurulur. YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına olanak tanırsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre genişletilmiş veri koruma modunda oynatılan videolar, YouTube'da gezinmeyi kişiselleştirmek için kullanılmıyor. Genişletilmiş veri koruma modunda görüntülenen reklamlar da kişiselleştirilmez. Genişletilmiş veri koruma modunda hiçbir çerez ayarlanmaz. Bunun yerine, kullanıcının tarayıcısında, çerezler gibi kişisel veriler içeren ve tanınma amacıyla kullanılabilen, yerel depolama öğeleri adı verilen öğeler depolanır. Genişletilmiş veri koruma moduyla ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://support .google.com /youtube/answer/171780.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimizin bulunmadığı bir YouTube videosunu etkinleştirdikten sonra başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumunun yararınadır. Bu, TDDDG anlamında çerezlerin saklanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi alma) kapsadığı sürece, TDDDG Madde 6 Paragraf 1 bent anlamında meşru bir menfaati temsil eder. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube'da veri korumasıyla ilgili daha fazla bilgiyi YouTube'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Şirket, “AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi”ne (DPF) göre sertifikalıdır. DPF, veriler ABD'de işlendiğinde Avrupa veri koruma standartlarına uygunluğu sağlamayı amaçlayan, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan bir anlaşmadır. Her DPF sertifikalı şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıdaki sağlayıcıdan alabilirsiniz: https:// www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

 

Google Fonts (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan Google Yazı Tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bağlantı yok.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgi için https://developers.google adresine bakın. com/fonts/faq ve Google'ın gizlilik politikasında: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Font Awesome (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerini eşit şekilde görüntülemek için Font Awesome'i kullanıyor. Font Awesome yerel olarak yüklenir. Fonticons, Inc. sunucularına bağlantı yok.

Font Awesome hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Font Awesome gizlilik politikasına bakın: https:// fontawesome .com/privacy.